Díjszabás

Kormányrendelettel szabályozott háziorvosi díjtételek

2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez – háziorvosi rendelést érintő kivonat

2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata

 A. orvosi alkalmassági vizsgálat

a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:

b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

d) ha a 70. életévét betöltötte:

 

3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat

a) ha a 40.
– gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. –
 életévét még nem töltötte be:

b) ha a 40.
– gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. –
életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: 

c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

d) ha a 70. életévét betöltötte:

15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás

kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
b) – az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is – a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást

 A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást térítésmentesen veheti igénybe

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti személy,

b) tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

c) a Magyarország területén lévő diplomáciai és konzuli képviselet, továbbá a nemzetközi szervezet állandó képviseletének tagja,

d) *  az a) pont alá nem tartozó magyar állampolgár.

díjszabás

Kormányrendelettel nem, vagy csak részben szabályzott háziorvosi díjtételek

A háziorvosi díjszabás MOK által megszabott tételei

Egyéb, a kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások, melyek térítési díját az egészségügyi szolgáltató saját hatáskörében állapítja meg (284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §  (8) alapján) – a MOK 2021 októberi ajánlásának megfelelően. Érvényes: 2022.05.01-től

Igazolások:

Beavatkozások, nem a háziorvos kezdeményezésére:

Egyéb szolgáltatások:

Egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek** által fizetendő díjtételek***

** (Magyarországon érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező állampolgárok – ld. „kék TAJ”, „barna TAJ”)

*** a 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet 3. § (1) és a MOK 2021 októberi ajánlása alapján

A biztosítók által kért vizsgálatokkal kapcsolatban részletek a fontos jogszabályok menüpontban.

Gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatra való érkezés előtt feltétlenül keresse fel és olvassa át a jogosítvány menüpontban írtakat!