Külföldi Covid-oltások rögzítése az EESZT-be

Megosztás

A Kormány 43/2022. (II. 16.) Korm. rendelete alapján

A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése szerinti külföldi államban, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID–19 oltóanyaggal beoltott
a) magyar állampolgár, valamint
b) a Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar
állampolgár
kérheti védőoltásának bejegyzését az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe

A védőoltás EESZT-be történő bejegyzésére az érintett bejelentése alapján kerül sor. Az érintett a bejelentését megteheti
a) személyesen bármely kormányablakban,
b) írásban a lakcíme szerint illetékes járási hivatalban vagy
c) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon.

A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) az érintett természetes személyazonosító adatait,
b) az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa számát,
c) az oltás tényének külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított magyar vagy angol nyelvű igazolását, más idegen nyelvű igazolás esetén annak hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) Melléklet (1) bekezdés c)–j) pontjában meghatározottakat, valamint
d) az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, ha azzal rendelkezik.
Az érintett a c) pont szerinti adatokat az EUr. szerinti, külföldi állam által kiállított digitális Covid-igazolvánnyal is igazolhatja.

Forrás: Magyar Közlöny