Járványügyi vészhelyzet

Megosztás

Tisztelt Pácienseink! Bizonyára értesültek róla, hogy az egészségügyi rendszer túlterheltsége következtében ismételten kihirdetésre került a járványügyi vészhelyzet 2020.11.04-től 2021.06.01-ig. A főbb intézkedésekről is bizonyára értesültek a hírekből. Itt csupán a háziorvosi rendeléssel kapcsolatos jogszabályokról, intézkedésekről kívánunk tájékoztatást adni. Vészhelyzet és az okmányok Az 50/2020 (XI.13.) Korm. rendelet értelmében a 2020.11.04. után lejáró okmányok, így a gépjárművezetői engedélyek érvényessége is meghosszabbodik, csupán a vészhelyzet megszüntetése után 60 nappal fognak lejárni. Alkalmassági vizsgálatot egyelőre (ellentétes intézkedések meghozataláig) továbbra is végzünk. (Részletek a jogosítvány menüpontban.)

Vészhelyzet és a szakorvosi javaslatok

A 42/2020 (XI.24.) EMMI rendelet értelmében a 2020.11.04. után lejárt gyógyszerek szakorvosi javaslatai a vészhelyzet alatt, illetve annak lejártát követően még 90 napig, a 2020.11.04. után lejárt gyógyászati segédeszközök (pl. pelenka, tű, tesztcsík) szakorvosi javaslatai a vészhelyzet alatt, illetve annak lejártát követően még 30 napig érvényesek lesznek. (Pl. inzulinnal kezelt cukorbetegek esetén hiába lesz a novemberben lejárt inzulin javaslat szeptemberben érvényes, ha a tű és a tesztcsík javaslata is lejár novemberben, akkor ha nem lesz meghosszabbítva a vészhelyzet, akkor júliusban azok lejárnak.)

Pozitív kiszűrt dolgozók munkába engedése

11.25-én 14:20-kor érkezett tájékoztatás az Országos Tisztifőorvostól, mely alapján az antigén gyorsteszttel kiszűrt tünetmentes dolgozókat a pozitív teszt dátumától 10 napra kell elkülöníteni, utána újabb teszt nem szükséges. A keresőképtelenség először „8-as” kód, amit a határozat megérkezésekor a munkavállaló kérése esetén „7-es” kódra korrekciózunk. Tünetes betegek esetében kizárólag „8-as” kóddal vehetjük fel őket!

Covid-19 és a keresőképtelenség

Aki beteg, annak az esetében nincs speciális változás, a hatályos jogszabályoknak megfelelően a betegségéhez kapcsolódó BNO kóddal (U0720, vagy U0710) „8-as” kóddal kerül felvételre. Aki kontakt személy és a hatóság elkülöníti, azt a hatósági karantén határozat alapján „7-es” kóddal vesszük fel. Ez kizárólag a hatósági határozatban szereplő időtartamra működik, se hosszabb, se rövidebb időre nem (a MÁK nem is fogadja el). A munkáltatónak nincs beleszólása a táppénzes kódba. Az EMMI állásfoglalása itt olvasható: 2020.12.25-2021.06.01. között a keresőképtelenségről szóló igazolás („táppénzes papír”) elektronikus formában is elfogadható, nincs szükség az eredeti, papír alapú igazolásra, amennyiben a munkáltató ennek befogadását hitelt érdemlően visszaigazolja. A Kormány 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (1) bekezdésétől eltérően a beteg részére nem kell átadni a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt, hanem azt az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a beteg részére.
  2. § A veszélyhelyzet ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően a) a biztosított a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a foglalkoztató részére, b) az a) pont szerinti esetben a foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.
  3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
  4. § *

„100%-os táppénz”

Egészségügyi, illetve szociális dolgozók esetén felmerülhet foglalkozási megbetegedés. Ennek kivizsgálását a munkahely üzemorvosa kell, hogy elindítsa (erről 2020.11.28-án külön miniszteri utasítást is kaptunk). Amennyiben az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség úgy dönt, hogy a betegség valóban foglalkozási megbetegedés, úgy a keresőképtelenség “8-as” kódról korrekciózásra kerül “2-es” kódra a megfelelő határozat alapján.

Vagyis aki a munkahelyén, munkájából kifolyólag kapta el a Covid-19 fertőzést, haladéktalanul jelezze ezt Üzemorvosának!!! Erről részletesen az NNK honlapján találhatnak tájékoztatót. A Pedagógusok 100%-os táppénzéről is kaptunk végre (kapásból 2 féle) hivatalos tájékoztatót, az egészségügyért felelős Államtitkár Asszony tájékoztatása szerint a pedagógusnak kell jeleznie a foglalkozási megbetegedés gyanúját a kormányhivatal helyi szerve felé, akik hivatalból kivizsgálják az ügyet. Az EMMI hivatalos közleménye ezzel szemben azt írja, hogy foglalkozási megbetegedés gyanúja esetén a Pedagógusnak az Üzemorvosnál kell jelentkeznie, aki bejelenti azt. GYIK válaszok