Járványügyi vészhelyzet

Megosztás

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Tisztelt Pácienseink!

 

 

Bizonyára értesültek róla, hogy az egészségügyi rendszer túlterheltsége következtében ismételten kihirdetésre került a járványügyi vészhelyzet 2020.11.04-től 2021.02.08-ig. A főbb intézkedésekről is bizonyára értesültek a hírekből. Itt csupán a háziorvosi rendeléssel kapcsolatos jogszabályokról, intézkedésekről kívánunk tájékoztatást adni.

Vészhelyzet és az okmányok

Az 50/2020 (XI.13.) Korm. rendelet értelmében a 2020.11.04. után lejáró okmányok, így a gépjárművezetői engedélyek érvényessége is meghosszabbodik, csupán a vészhelyzet megszüntetése után 60 nappal fognak lejárni. Alkalmassági vizsgálatot egyelőre (ellentétes intézkedések meghozataláig) továbbra is végzünk. (Részletek a jogosítvány menüpontban.)

Vészhelyzet és a szakorvosi javaslatok

A 42/2020 (XI.24.) EMMI rendelet értelmében a 2020.11.04. után lejárt gyógyszerek szakorvosi javaslatai a vészhelyzet alatt, illetve annak lejártát követően még 90 napig, a 2020.11.04. után lejárt gyógyászati segédeszközök (pl. pelenka, tű, tesztcsík) szakorvosi javaslatai a vészhelyzet alatt, illetve annak lejártát követően még 30 napig érvényesek lesznek. (Pl. inzulinnal kezelt cukorbetegek esetén hiába lesz a novemberben lejárt inzulin javaslat májusig érvényes, ha a tű és a tesztcsík javaslata is lejár novemberben, akkor ha nem lesz meghosszabbítva a vészhelyzet, akkor márciusban azok lejárnak.)

Pozitív kiszűrt dolgozók munkába engedése

11.25-én 14:20-kor érkezett tájékoztatás az Országos Tisztifőorvostól, mely alapján az antigén gyorsteszttel kiszűrt tünetmentes dolgozókat a pozitív teszt dátumától 10 napra kell elkülöníteni, utána újabb teszt nem szükséges. A keresőképtelenség először “8-as” kód, amit a határozat megérkezésekor a munkavállaló kérése esetén “7-es” kódra korrekciózunk.

Covid-19 és a keresőképtelenség

Aki beteg, annak az esetében nincs speciális változás, a hatályos jogszabályoknak megfelelően a betegségéhez kapcsolódó BNO kóddal (U0720, vagy U0710) “8-as” kóddal kerül felvételre. Amennyiben a munkáltató beküldi az Államkincstárhoz a “karantén határozatot” úgy a MÁK esetileg a megjelölt időszakot “7-es” kódra korrigáltatja utólag, külön eseti engedélyt adva a “7-es” – “8-as” váltásra. Ilyenkor mi a MÁK végzését iktatószámmal megjelölve, mindent ledokumentálva korrekciózzuk ezt.

 

 

Aki kontakt személy és a hatóság elkülöníti, azt a hatósági karantén határozat alapján “7-es” kóddal vesszük fel. Ez kizárólag a hatósági határozatban szereplő időtartamra működik, se hosszabb, se rövidebb időre nem (a MÁK nem is fogadja el).

A Kormány 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának
egyes kérdéseiről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban:
  veszélyhelyzet) ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
  szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (1) bekezdésétől eltérően a beteg részére nem
  kell átadni a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt, hanem azt az orvos elektronikus úton – így különösen
  e-mailben – is továbbíthatja a beteg részére.
 2. § A veszélyhelyzet ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően
  a) a biztosított a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt elektronikus úton – így különösen e-mailben –
  is továbbíthatja a foglalkoztató részére,
  b) az a) pont szerinti esetben a foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő
  módon köteles igazolni.
 3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi
  CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
  (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

Egészségügyi, illetve szociális dolgozók esetén felmerülhet foglalkozási megbetegedés. Ennek kivizsgálását a munkahely üzemorvosa kell, hogy elindítsa (erről 2020.11.28-án külön miniszteri utasítást is kaptunk). Amennyiben az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség úgy dönt, hogy a betegség valóban foglalkozási megbetegedés, úgy a keresőképtelenség “8-as” kódról korrekciózásra kerül “2-es” kódra a megfelelő határozat alapján.

Vagyis aki a munkahelyén, munkájából kifolyólag kapta el a Covid-19 fertőzést, haladéktalanul jelezze ezt Üzemorvosának!!!

Erről részletesen az NNK honlapján találhatnak tájékoztatót.

A Pedagógusok 100%-os táppénzéről is kaptunk végre (kapásból 2 féle) hivatalos tájékoztatót, az egészségügyért felelős Államtitkár Asszony tájékoztatása szerint a pedagógusnak kell jeleznie a foglalkozási megbetegedés gyanúját a kormányhivatal helyi szerve felé, akik hivatalból kivizsgálják az ügyet. Az EMMI hivatalos közleménye ezzel szemben azt írja, hogy foglalkozási megbetegedés gyanúja esetén a Pedagógusnak az Üzemorvosnál kell jelentkeznie, aki bejelenti azt.

 

A “7-es” kód az elkülönítésre szolgál, kizárólag hatósági határozat alapján vehetőek fel ezen a kódon a tünetmentes kontakt személyek. Ez nem a Covid-19 kódja, nem jár rá 100%-os táppénz, stb.

A “7-es” és a “8-as” kód között az a különbség, hogy a “8-as” kóddal kizárólag betegek vehetőek keresőképtelen állományba, egészséges személyek nem. Ilyenkor az első 15 nap betegszabadság, ami összegszerűen magasabb, mint a táppénz, viszont a munkáltatónak is “pénzbe kerül”.

A “7-es” kódra a városi legendákkal ellentétben nem jár 100%-os táppénz, sőt, összegszerűen kevesebb pénz jár a munkavállalónak, mint “8-as” kód esetén, hiszen itt nincs betegszabadság, egyből táppénzként indul. Ebből következően viszont a munkáltatóknak megéri, hiszen nekik “ingyen van”. Ennek megfelelően a munkavállalókat próbálják arra ösztökélni, hogy ilyen kóddal kerüljenek keresőképtelen állományba. A “7-es” kóddal történő keresőképtelen állományba vétel feltétele a hatósági határozat. Ennek megfelelően kizárólag a határozat idejére működik. Korábban, amíg az eljárásrend nem definiálta egyértelműen, megpróbáltunk a munkavállalók kérésének eleget tenni, így a MÁK többször is jelezte felénk:

 1. a “7-es” kód kizárólag a hatósági karantén határozat idejére használható. Egy nappal sem lehet hosszabb, vagy rövidebb. Ha mégis, azt utólag korrigálnunk kell, így több páciensünknek utólag emiatt szabadságot kellett kivenni.
 2. Amíg a tünetes betegekre is vonatkozott a “7-es” kódra történő “átállítás”, probléma volt, hogy a karantén határozat ideje gyakran nem fedte le a tünetek idejét. Ilyenkor sajnos már nem írható át a “7-es” kódról “felszabadított” beteg “8-as” kódra. Ilyen esetben is előfordult, hogy a MÁK hónapokkal később történő utólagos felszólítására a betegnek a “maradék napokra” szabadságot kellett kivenni.

Összefoglalásul

  “7-es” kód “8-as” kód
Ki határozza meg? hatóság háziorvos
Kinek “jár”? kontaktszemélyeknek, kizárólag hatósági határozat alapján betegeknek (akinek tényegesen tünete van)
Ki “jár jobban” vele? munkáltató (“ingyen van” neki) munkavállaló (a betegszabadság magasabb összeg, mint a táppénz)
Milyen időtartamra adható: Kizárólag a hatóság által előírt időtartamra. A betegség teljes időtartamára, amíg a beteg munkaképessé válik.